page_banner

PROTUNE BELEID

Garantie en retour over uw bestellingen

Als een directe leverancier van kampeerassortimenten blijft Protune werken om hun klanten tevreden te stellen met uitstekende aankoopervaringen, en after-sales services te bieden om onze distributeur en retailers te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat u snel en efficiënt antwoord krijgt op al uw vragen.

Specifieke informatiegids voor onze garanties:

  • Alle producten zijn gegarandeerd voor persoonlijk en commercieel gebruik.
  • Alle producten van The Vedanta International zijn alleen gegarandeerd tegen fabricagefouten.
  • Garantie is beschikbaar voor de oorspronkelijke koper als het product gedurende deze periode defect raakt vanwege een materiaal- of fabricagefout.
  • Service onder deze garantie is beschikbaar door het product binnen een geldigheidsperiode van een jaar samen met uw aankooporder te retourneren.
  • Als na inspectie wordt vastgesteld dat het product defect is, zullen wij het kosteloos repareren of vervangen.
  • De garantie dekt geen misbruik of schade veroorzaakt door een ongeval, storm- of windschade, meeldauw, verwaarlozing, UV-degradatie en normale slijtage, en enige andere kunstmatige schade.
  • Houd er rekening mee dat de garantie ongeldig wordt geacht als het product wordt gebruikt voor iets anders dan waarvoor het is ontworpen.
  • Als de claim niet als garantie wordt beschouwd of buiten de garantieperiode valt, kunnen we het product tegen nominale kosten repareren.
  • Als u goederen ontvangt die beschadigd zijn door de vervoerder, dient u rechtstreeks een claim in bij de vervoerder
  • Ga voor meer informatie naar www.protuneoutdoors.com

 

Productretouren

Retourneren van producten is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming en dient binnen 07 dagen na ontvangst van de producten te worden verzonden.Alleen onvolmaakte of misvormde producten worden vervangen.Er wordt een herbevoorradingskosten van 40% in rekening gebracht voor elk geretourneerd product dat niet defect is of niet misvormd is.Retourzendingen moeten ook gefrankeerd worden verzonden.Terwijl de verzendkosten niet worden gerestitueerd.Alle garanties, feitelijk of impliciet, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant en dienen na overleg met Protune Outdoor rechtstreeks aan de fabrikant te worden geretourneerd voor vervanging of reparatie.Aangepaste bestellingen en artikelen die door de klant zijn gescheurd, gebruikt, vuil, gewijzigd, beschadigd of aangepast, worden NIET geaccepteerd voor enige vorm van terugbetaling of vervanging.